Downloads

 

Informatiegids IKC Ichthus 2020-2021

Ziekmelden, verlof, leerplicht, te laat komen, schorsen en verwijderen.

UN1EK_Vakantierooster_2020-2021

Leerlingtevredenheidspeiling Sociale Veiligheid 2019

Pestprotocol

Klachtenregeling-UN1EK-onderwijs

Informatieboekje hele dagopvang

Informatieboekje buitenschoolse opvang

Formulier Verlof

Share Button