Downloads

Brief ouders verzorgers IKC Ichthus 28 augustus

Informatiegids IKC Ichthus 2020-2021

Ziekmelden, verlof, leerplicht, te laat komen, schorsen en verwijderen.

Vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020

UN1EK_Vakantierooster_2020-2021

Leerlingtevredenheidspeiling Sociale Veiligheid 2019

keuzebrief bijdrage continurooster 2019-2020

Pestprotocol

Klachtenregeling-UN1EK-onderwijs

Informatieboekje hele dagopvang

Informatieboekje buitenschoolse opvang

Formulier Verlof

Share Button