Centrum voor Jeugd en Gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin – CJG
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bij u in de buurt is dé plek voor vragen van ouders/opvoeders en kinderen over opvoeden, opgroeien, verzorging en gezondheid. Daarnaast ook voor advies, ondersteuning m.b.t. kinderen van -9 maanden tot 19 jaar. Kinderen worden vanaf de geboorte t/m het voortgezet onderwijs door het CJG gevolgd. En zelfs na de middelbare school geven zij advies, ondersteuning en hulp aan jongeren. In het CJG werken jeugdartsen, -verpleegkundigen, gezinscoaches, pedagogen en andere deskundigen met elkaar samen. Kijk voor meer informatie op www.cjgmaassluis.nl. Bellen kan ook via 010-5931111.

CJG op IKC Ichthus
In het basisonderwijs komen u en uw kind een aantal keer in contact met het CJG-Jeugdgezondheidsteam. In groep twee van de basisschool wordt u uitgenodigd voor een afspraak met de doktersassistent en de jeugdarts. Na een lichamelijk onderzoek en gesprek met uw kind bespreken zij de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind met u en kunt u uw eventuele vragen stellen over opvoeding, thuissituatie of gezondheid van uw kind. Bij de uitnodiging ontvangt u twee vragenlijsten om in te vullen. Deze worden gebruikt tijdens het gesprek. Met uw toestemming worden de resultaten van deze afspraak met de leerkracht besproken, omdat we nauw met het IKC samenwerken en de leerkracht uw kind dagelijks ziet.

In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee vaccinaties: de DTP- en BMR-prik. Bovendien krijgen meisjes in het jaar dat zij 12 jaar worden een oproep om zich te laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker. Deze HPT-vaccinatie wordt drie keer gegeven. De inentingen zijn gratis.

Alle kinderen in groep 6 worden door een jeugdverpleegkundige gewogen en gemeten. Dit gebeurt tijdens de gymles in de kleedkamer. U ontvangt een brief met de resultaten van de metingen.

In groep 7 geeft de jeugdverpleegkundige in aanwezigheid van de leerkracht een groepsvoorlichting aan de klas. Het onderwerp wordt in overleg met het IKC gekozen (bijvoorbeeld over voeding, beweging, puberteit, alcohol of drugs). U ontvangt hierover een brief.

Share Button