Externe professionals via zorgverzekering

Kinderoefentherapie

Sinds augustus 2005 is kinderoefentherapeut Linda Wennekers verbonden aan ons IKC. Zij houdt zich bezig met bewegings- en houdingsproblematiek. Voornamelijk werkt zij aan de sensomotoriek. Sensomotoriek is de koppeling tussen sensoriek en motoriek. Onder sensoriek verstaan we het opdoen van prikkels doormiddel van de zintuigen, zoals de oren en ogen, maar ook de tastzin en het evenwicht. De motoriek is het vermogen om te kunnen bewegen, zoals het rollen van baby’s, het grijpen, zitten, staan, lopen en springen.

Wanneer een leerkracht zich zorgen maakt om de (senso)motorische ontwikkeling van uw kind, zal deze met u in gesprek gaan. Er kan u verzocht worden de huisarts te vragen om een verwijsbrief voor kinderoefentherapie. Met deze verwijzing kan de therapeute een onderzoek doen. Dit gebeurt op school en spelenderwijs. Aan de hand van het verslag zal zij adviseren wel of geen vervolg te geven op de therapie. Mocht vervolg wenselijk zijn dan is het grote voordeel dat uw kind de wekelijkse behandeling onder schooltijd, in het gebouw kan volgen. Bij de intern begeleider is een informatiefolder beschikbaar.

Logopedie

Onze logopediste is Carolien Roest. Zij bekijkt kinderen als ze vier en vijf jaar oud zijn. Logopedische stoornissen moeten zo vroeg mogelijk worden onderkend, zodat de kinderen zo snel mogelijk geholpen kunnen worden. Op jonge leeftijd zijn de kinderen gevoeliger voor taal en foute gewoonten raken ingeslepen. De zorg van de logopediste betreft de ontwikkeling van de mondbewegingen, de luistervaardigheden, de uitspraak en de taal. Het beheersen van de Nederlandse taal is erg belangrijk voor het succesvol doorlopen van de basisschool.

Wanneer uit onderzoek van onze logopediste blijkt dat uw kind hulp nodig heeft, krijgt u een brief mee waarop staat welke aspecten zorg behoeven en kunt u via de huisarts een verwijzing vragen naar een logopedist in de vrije praktijk. De onderzoekgegevens worden besproken met de leerkracht en Intern Begeleider. De gegevens worden ook opgenomen in het dossier.

 

Share Button