Peutergroep en peuterspeelgroep

Peutergroep (hele- of halve dagopvang)
Op het kinderdagverblijf kennen wij de peutergroepen, van 2 – 4 jaar.  Rond de tijd dat uw kind 2 jaar wordt, wordt met u in overleg afgesproken wanneer uw kind doorstroomt van de dreumesgroep naar de peutergroep. In de peutergroep zitten kinderen vanaf ongeveer 2 jaar totdat zij naar de basisschool gaan.

 

thumbnail_ICH-icoon-peuter

Peuteropvang Guppen

Uw kind bezoekt de peuteropvang op één of twee ochtenden per week. Peuters met een VVE indicatie van het CJG bezoeken de peuteropvang vanaf de leeftijd van 2 jaar, op vijf ochtenden per week. De drie extra dagdelen worden volledig gesubsidieerd door de gemeente Maassluis. Wanneer u kunt aantonen dat u niet in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag, betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Het uurtarief en de ouderbijdragetabel voor peuteropvang worden vastgesteld door de gemeente. De kosten voor peuteropvang verschillen daarom ook per gemeente.

Spelen is leren!

De pedagogisch medewerkers in onze peuteropvanggroepen werken met thema’s en organiseren activiteiten in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Uw kind maakt kennis met taal en rekenen, zingen, voorlezen, kleuren, puzzelen, bewegen, binnen en buiten spelen en knutselen met materialen als verf, klei, potloden, water en zand en maken ook leerzame uitstapjes. Uw kind speelt met de andere kinderen in de groep en went aan een dagritme.

Doorgaande lijn

Peuteropvang Guppen is onderdeel van IKC Ichthus. Zo ontstaat, evenals bij de hele dagopvang,  een doorgaande lijn en worden peuters voorbereid op een goede start op de basisschool. De pedagogisch medewerkers volgen de peuters in hun ontwikkeling, spelen hierop in en zorgen voor een overdracht aan de leerkracht van groep 1.

Peuteropvang Guppen is geopend tijdens de schoolweken en gesloten tijdens de schoolvakanties en op nationale feestdagen. De openingstijden van de peuteropvang zijn op maandag t/m vrijdag van 08.40 – 12.00 uur en is gesitueerd in het lokaal van de BSO van IKC Ichthus.

U en uw peuter zijn van harte welkom voor een rondleiding; u kunt een afspraak maken.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met IKC Ichthus opvang, telefoon 010-5916185 of met de afdeling plaatsing van UN1EK, telefoon 0104355611 (keuze 1) of mail naar: plaatsing@un1ek.nl

 

 

 

 

 

 

 

Share Button