Het team

Ons team

Op IKC Ichthus werken de teams binnen het onderwijs en binnen de opvang integraal samen.
We werken als één team samen aan de totale ontwikkeling van de kinderen. Onze aanpak, visie
en pedagogisch klimaat is op elkaar afgestemd.
De namen van de medewerkers binnen de opvang en het onderwijs kunt u vinden onder de betreffende tab.

Share Button