Onderwijs

Onderwijsthumbnail_ICH-icoon-onderwijs

 

 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Groep 1A Helma Helma Helma Jeannette Jeannette
Groep 1B Steiny Steiny Steiny Joke Joke
Groep 1C Lindy Lindy Lindy/Ellen Arieke/Ellen Arieke/Ellen
Groep 2A Marja Marja Marja Inge Inge
Groep 2B Hélène Hélène Hélène/Marianne* Marianne Marianne
Groep 3/4 Janneke Janneke Janneke/Yvonne* Yvonne Yvonne
Groep 3 Claudia Claudia Claudia Petra Petra
Groep 4 Marian Marlies Marlies Marlies Marlies
Groep 5 Ria W Ria W Ria W/Eva* Eva Eva
Groep 6 Camila Camila Camila Camila Camila
Groep 6/7
Lies Yulan Lies Lies Lies
Groep 7 Maxime Maxime Maxime Maxime Maxime
Groep 7/8 Ria V Joke Ria V Ria V Ria V
Groep 8 Anneke Anneke Anneke Anneke Anneke

* Werken op de woensdag om en om
* Marian ondersteunt de groepen 3 t/m 7
* Inge ondersteunt de groep 3/4 op woensdag
* Trudie Taal (oud-collega) biedt ondersteuning aan de groepen 7 en 8
* Petra heeft de Plusgroep op woensdagen

Share Button