Onderwijs

Onderwijs thumbnail_ICH-icoon-onderwijs
IKC Ichthus vindt het ontzettend belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en zichzelf kunnen en mogen zijn.
Je voelt je als een vis in het water wanneer je aangeboden krijgt wat je nodig hebt als kind om je talenten te kunnen ontwikkelen. Het pedagogisch beleid is erop gericht dat alle kinderen binnen het IKC zich als een vis in het water voelen, kunnen groeien en zich volop kunnen ontwikkelen.
Om aandacht te kunnen geven aan de verschillen tussen kinderen is een goed groepsmanagement belangrijk. De organisatie en structuur moeten voor de kinderen vanzelfsprekend zijn.
Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Het ene kind pikt de leerstof makkelijk op, de ander moet er meer moeite voor doen. Ook zijn er verschillen in gedrag. Het ene kind kan zich makkelijk concentreren en zich goed op zijn taak richten, de ander is snel afgeleid. De wet op Passend Onderwijs vraagt het onderwijs in te spelen op deze verschillen tussen kinderen door onderwijs aan te bieden op drie niveaus; verkorte instructie, basisinstructie en verlengde instructie. Wij omschrijven de doelen en acties in groepsplannen. Zo krijgen kinderen onderwijs dat bij hun mogelijkheden past.

Voor meer specifieke informatie over ons onderwijs, de onderwijskundige ontwikkelingen en groepsindelingen kunt u alle informatie vinden in onze informatiegids voor IKC Ichthus.

 

Share Button