Aanvragen verlof

Verlof
Kinderen zijn vanaf vijf jaar leerplichtig. Dat betekent dat uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis mag blijven.
In voorkomende gevallen zult u dan buitengewoon verlof aan moeten vragen.
In de informatiegidsgids die u bij downloads op onze website kunt vinden, staan de voorwaarden voor het aanvragen van buitengewoon verlof voor uw kind. Bij downloads vindt u ook het formulier dat u daarvoor kunt invullen.

Share Button