Engels

Engels
Vroeg beginnen met een vreemde taal is om verschillende redenen een goede keuze. Om te beginnen hebben jonge kinderen het vermogen om een taal spelenderwijs te leren. Bovendien is bekend dat het leren van een tweede taal op jonge leeftijd leidt tot een betere uitspraak in die taal. Nog een voordeel van een vroege start is dat de algemene vaardigheid om talen te leren groter wordt. En dat levert weer veel profijt op bij de ontwikkeling van het Nederlands en andere talen. Een echt goede beheersing van de Engelse taal is dan ook van steeds groter belang voor studie en beroep.

take it easy

 

Om die redenen maken de peuters bij ons op het IKC al kennis met de Engelse taal. Ze kijken naar ‘Dora’ en begrippen zoals kleuren, tellen, enz. worden spelenderwijs gebruikt.
In de groepen 1 t/m 8 krijgen de leerlingen Engels volgens de methode ‘Take it easy’. De kinderen verwerven zo in acht jaar basisonderwijs een behoorlijke  Engelse woordenschat, waarvan ze zullen profiteren in het voortgezet onderwijs.
Er wordt in alle groepen gewerkt met de digitale ondersteuning van de lessen. De kinderen horen in deze digitale lessen een zogenaamde ‘native-speaker’. Dit komt hun eigen uitspraak natuurlijk ten goede!

In de groepen 1 t/m 4 ligt de nadruk vooral op de luister- en spreekvaardigheid. Vanaf de groepen 5 gaan de leerlingen ook werken met een werkboek van Take it Easy en worden ook de lees- en schrijfvaardigheid belangrijk.

U zult het gaan merken: meer Engels werkt ook van buiten naar binnen. De kinderen kunnen hun Engelse taalvaardigheid eerder toepassen buiten de schoolmuren, bijvoorbeeld op vakantie en op internet. Alle kennis die ze daar opdoen, nemen ze weer mee terug naar het IKC.

 

 

 

 

 

 

Share Button