Ouderbijdrage en schoolfonds

Ouderbijdrage en schoolfonds

Van alle ouders wordt een bijdrage verwacht om activiteiten waarvoor het onderwijs geen subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren.  Deze bijdrage wordt gebruikt voor de bekostiging van de excursies, de sportdag, de jaarlijkse schoolactiviteit en dergelijke. Ook de vieringen en cadeaus van de feestdagen worden van dit geld betaald.  Uw bijdrage is wettelijk niet verplicht maar zonder de ouderbijdrage kunnen wij deze activiteiten niet mogelijk maken.
De hoogte van deze bijdrage is voor komend schooljaar vastgesteld op € 50,- per kind in de groepen 1 t/m 7. Dit is inclusief de kosten voor de jaarlijkse schoolactiviteit van de groepen 1 t/m 7. Dit kan zijn voor al deze groepen tegelijk of meerdere activiteiten voor de verschillende groepen. Voor de groepen 8 is de bijdrage € 110,-. (Dit is inclusief de kosten voor het kamp, deze kosten zijn € 60).

Jaarlijks wordt u verzocht de ouderbijdrage over te maken vóór 1 oktober van het schooljaar. Klik hier voor het rekeningnummer.
Mocht u uw betaling willen spreiden of vanwege financiële problemen willen uitstellen, dan is dit mogelijk. Geeft u dit dan vóór 1 oktober door aan de administratie. Bij de administratie kunt u eventueel een verklaring krijgen waarmee u in bepaalde omstandigheden deze bijdrage terug kunt krijgen bij de gemeente Maassluis.

Elk jaar wordt verantwoording afgelegd aan de ouders in de IKC Raad over de besteding van de ouderbijdrage. Dit is terug te vinden in het financiële jaarverslag van de IKC Raad.

Share Button