Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid, een veilige en prettige leeromgeving
Het logo van de vis met daarboven de twee golfjes, geven het symbool van beschermen en veiligheid weer. De golfjes beschermen de vis, zonder deze te belemmeren in zijn beweging. Waardoor de vis zich veilig voelt om te bewegen en zo nieuwe dingen te ontdekken. IKC Ichthus vindt het ontzettend belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en zichzelf kunnen en mogen zijn.

In ons IKC werken we met het KiVa programma. Kiva is een preventief IKC breed programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. Het programma zet in op positieve groepsvorming, zodat ieder kind met plezier naar het IKC gaat.

Je voelt je als een vis in het water wanneer je aangeboden krijgt wat je nodig hebt als kind om je talenten te kunnen ontwikkelen. Het pedagogisch beleid is erop gericht dat alle kinderen binnen het IKC zich als een vis in het water voelen, kunnen groeien en zich volop kunnen ontwikkelen.
De duidelijke zorgstructuur, verschillende ondersteuningsplannen en specialisten (zoals b.v. een fysiotherapeut of leesspecialist) worden op één locatie op maat aangeboden aan de kinderen.

 

RHK_8380

 

Share Button