TOPklas

TOPklas
De TOPklas is voor kinderen van alle scholen in Maassluis. Deze TOPklas staat onder leiding van de specialist hoogbegaafdheid van IKC De Regenboog.
Deze leerlingen gaan op dinsdag of woensdagochtend naar de TOPklas in het gebouw van IKC De Regenboog.
Hier wordt de kinderen extra uitdaging in het leren geboden.
Het Ondersteuningsteam van de school neemt het besluit of een kind kan deelnemen aan de TOPklas.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Andrea van der Ent (intern begeleider) of Petra de Jong (specialist begaafde kinderen).

Share Button