Ouderportaal

Rekeningnummer

Rekeningnummer

Voor het overmaken van de bijdrage aan het schoolfonds verzoeken wij onderstaand rekeningnummer te gebruiken.
De hoogte van deze bijdrage is voor dit schooljaar vastgesteld op € 50,00 per kind in de groepen 1 t/m 7.
Kinderen van groep 8 betalen € 110,00 (dit is inclusief de kosten voor het kamp)

Het betalen kan op één van de volgende manieren:
Via storting op bankrekeningnummer NL91ABNA0509039596 t.n.v. Ichthus.
Wilt u bij de overschrijving de naam van uw kind en de groep vermelden?
Als storting niet mogelijk is via contante betaling bij de administratie.