Pauzetijden continurooster

Pauzetijden

De pauzetijden voor de kleuters:
De kleutergroepen eten van 12.00 tot 12.30 uur.
De groepen 1 eten in het BSO lokaal aan tafels met de leerkracht en een vrijwilliger.
De groepen 2 eten met de leerkracht in de groep.
Na het eten spelen de kleuters buiten onder toezicht van de pedagogisch medewerker en pleinwachten.

De groepen 3 t/m 8 eten in de groep met de leerkracht
en spelen daarna of ervoor in shifts buiten onder toezicht van een pedagogisch medewerker en pleinwachten.

Het eten op school

De  kinderen nemen iets mee voor de kleine pauze en voor de lunch. Bekers met een melkproduct voor de lunch gaan
in de koelkast. We zien dat veel kinderen een gezonde lunch zonder koek of snoep bij zich hebben.
Bij de kleuters zien wij dat zij vaak veel eten mee krijgen voor het pauzehapje en voor de lunch.
Wij willen u vragen om uw kleuter net zoveel mee te geven als het thuis ook eet.
Om 10.00 uur eten zij hun pauzehapje en om 12.00 uur eten zij hun lunch.
Wilt u daar a.u.b. rekening mee houden.

 

 

 

Share Button