Kosten

Kosten

Aan het organiseren van de pauzetijden van het continurooster zijn kosten verbonden.
Er worden kosten gemaakt voor de inzet van 2 pedagogisch medewerkers en vrijwilligers die de pleinwacht lopen en met de kleuters eten.
De begroting voor het continurooster voor 2019-2020 is goedgekeurd door de IKC raad en de bijdrage bedraagt € 60,- per kind.
Voor de bijdrage aan het continurooster kunt u kiezen uit één van de onderstaande opties:

O Mijn kind(eren) neemt/nemen wèl deel aan de lunchpauze op school.
Ik betaal de jaarbijdrage van € 60,- per kind.

O Ik betaal niet de bijdrage van € 60,-.
Mijn kind(eren) neemt/nemen wèl deel aan de lunchpauze op school.
Ik zal als ouder 8 keer (per kind) aanwezig zijn tijdens het buitenspel van de lunchpauze en op deze wijze mijn bijdrage voldoen.

O Ik betaal niet de bijdrage van € 60,-.
Mijn kind(eren) gaat/gaan tijdens de lunchpauze (het gehele schooljaar) naar huis en nemen geen deel aan de lunchpauze op school.

 

Share Button