IKC Ichthus

Op IKC Ichthus voelen alle kinderen van 0 tot 13 jaar zich als een vis in het water en zijn zij welkom om te spelen, ontmoeten, leren en hun eigen talent te ontwikkelen.   Lees meer

Hele dagopvang

IKC Ichthus biedt hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. U kunt hele dagopvang afnemen van 07:30 tot 18:00 uur of halve dagopvang van 07:30 tot 13:00 uur of van 12:30 tot 18:00 uur. Ook bieden wij flexibele en incidentele dagopvang aan. Lees meer

Peutergroep

Op de peutergroep kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar spelen en leren. Door ontwikkelingsgerichte spelletjes en activiteiten bereiden we kinderen voor op een goede start binnen het onderwijs.   Lees meer

Onderwijs

Uitgangspunt van het onderwijs op de IKC Ichthus is: het stimuleren van de ontwikkeling van elk kind naar een optimale ontplooiing binnen een veilige omgeving, waarbij rust, regelmaat en structuur van groot belang zijn en waar zo nodig extra zorg geboden wordt.   Lees meer

Buitenschoolse opvang

IKC Ichthus biedt voor-, tussen- en naschoolse opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Tijdens de vakantie bieden wij speciale vakantieopvang aan.   Lees meer