Ouderportaal

Het team

Het team

Ons team

Op IKC Ichthus werken de teams binnen het onderwijs en binnen de opvang integraal samen. We werken als één team samen aan de totale ontwikkeling van de kinderen. Onze aanpak, visie en pedagogisch klimaat is op elkaar afgestemd.
De namen van de medewerkers binnen de opvang en het onderwijs kunt u hier vinden.


Onderwijs

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Groep 1A Helma Helma Helma Jeannette Jeannette
Groep 1B Steiny Steiny Steiny Joke Joke
Groep 1C Lindy Lindy Lindy/Ellen Arieke/Ellen Arieke/Ellen
Groep 2A Marja Marja Marja Inge Inge
Groep 2B Hélène Hélène Hélène/Marianne* Marianne Marianne
Groep 3/4 Janneke Janneke Janneke/Yvonne* Yvonne Yvonne
Groep 3 Claudia Claudia Claudia Petra Petra
Groep 4 Marian Marlies Marlies Marlies Marlies
Groep 5 Ria W Ria W Ria W/Eva* Eva Eva
Groep 6 Camila Camila Camila Camila Camila
Groep 6/7 Lies Yulan Lies Lies Lies
Groep 7 Maxime Maxime Maxime Maxime Maxime
Groep 7/8 Ria V Joke Ria V Ria V Ria V
Groep 8 Anneke Anneke Anneke Anneke Anneke


* Werken op de woensdag om en om
* Marian ondersteunt de groepen 3 t/m 7
* Inge ondersteunt de groep 3/4 op woensdag
* Trudie Taal (oud-collega) biedt ondersteuning aan de groepen 7 en 8
* Petra heeft de Plusgroep op woensdagen

Opvang

Babygroepen 0-1 jaar:

 • Samantha van der Lely
 • Judith van ‘t Hoff
 • Shanna Leeuwangh
 • Malissa Mosterd
 • Astrid Mols
 • Mariëlle van der Velden
 • Tessa Hulshoff


Dreumesgroepen 1-2 jaar:

 • Mariëlle in ‘t Veld
 • Annelies Kofferman
 • Dondu Ertegrul
 • Nurgul Boz
 • Imran San 
   

Peutergroepen:

 • Elina Schipper
 • Ilonka Krijger
 • Janny Bergmans
 • Nienke Heeneman
 • Laura van der Bogert
 • Karla Kloppenburg


Peuterspeelgroep:

 • Anjo Zonneveld
 • Nicole van der Bogert
 • Daisy van der Berg

 
Buitenschoolse opvang:

 • Daisy van den Berg
 • Nicole van der  Bogert
 • Houssnia Belmoussa
 • Lisa Bouman
 • Dunja Immerzeel
 • Lindy Maagdenberg
 • Rosalie van Voorthuizen


Huishoudelijke ondersteuning:

 • Jolanda van der Velden
 • Rana Zayed
 • Ria Buitjes


Directie en managementteam

De directeur van IKC Ichthus is mevrouw Bea Olivier.

Het managementteam (MT) wordt ingevuld door:

 • Mw. Melanie Marcussen (directeur)
 • Mw. Els Berkeveld (manager opvang)
 • Mw. Arieke de Weerd  (IB 2 tot 7 jaar)
 • Mw. Andrea van der Ent  (IB 7 tot 13 jaar)

Voor een gesprek met iemand vanuit het managementteam of met de directeur kunt u een afspraak maken via het telefoonnummer: 010 – 591 46 05 of via de e-mail: info@ikcichthus.nl.