Ouderportaal

Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

Missie, visie en ons pedagogisch beleid


Ons doel is dat ieder kind met een goed zelfbeeld IKC Ichthus mag verlaten. Een goed zelfbeeld krijg je door respect, waardering en aandacht van de ander. Ons doel is ook dat de kinderen zich later in de maatschappij zich als zelfstandige burgers gedragen en zich verantwoordelijk voelen voor de wereld en de mensen om hen heen.
IKC Ichthus wil kwalitatief goed onderwijs en goede opvang bieden voor ieder kind in de wijk. Vanuit de christelijke identiteit is het IKC een plek waar je je welkom voelt, waar je je veilig voelt, waar je jezelf mag zijn, waar je gewaardeerd wordt en waar je je kan ontwikkelen tot een evenwichtig persoon.
We hebben een goed en positief pedagogisch klimaat waar veiligheid en geborgenheid is. Wij hebben zorg en aandacht voor de kinderen en we stimuleren dat de kinderen ook zorg en aandacht hebben voor elkaar. Oudere kinderen helpen jongere kinderen en werken en spelen ook met hen samen in groep doorbroken activiteiten. We stimuleren en ontwikkelen talenten door aandacht te hebben voor meervoudige intelligenties, creativiteit en activiteiten buiten het IKC.
In ons IKC werken we met het KiVa programma. Kiva is een preventief IKC breed programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. Het programma zet in op positieve groepsvorming, zodat ieder kind met plezier naar het IKC gaat.