Ouderportaal

Pauzetijden continurooster

Pauzetijden continurooster

De pauzetijden voor de kleuters:

De kleutergroepen eten van 12.00 tot 12.30 uur met de leerkracht in de groep.
Na het eten spelen de kleuters buiten onder toezicht van de pedagogisch medewerker en pleinwachten.

De groepen 3 t/m 8 eten in de groep met de leerkracht en spelen daarna of ervoor in shifts buiten onder toezicht van een pedagogisch medewerker en pleinwachten.

Het eten op school

De  kinderen nemen iets mee voor de kleine pauze en voor de lunch. Bekers met een melkproduct voor de lunch gaan in de koelkast.
We zien graag dat kinderen een gezonde lunch zonder koek of snoep bij zich hebben.
Bij de kleuters zien wij dat zij vaak veel eten mee krijgen voor het pauzehapje en voor de lunch.
Wij willen u vragen om uw kleuter net zoveel mee te geven als het thuis ook eet.
Om 10.00 uur eten zij hun pauzehapje en om 12.00 uur eten zij hun lunch.

Kosten

Aan het organiseren van de pauzetijden van het continurooster zijn kosten verbonden.
Er worden kosten gemaakt voor de inzet van 2 pedagogisch medewerkers en vrijwilligers die de pleinwacht lopen en met de kleuters eten.
De begroting voor het continurooster voor 2023-2024 is goedgekeurd door de IKC raad en de vrijwillige bijdrage bedraagt €80; per kind.
Voor de bijdrage aan het continurooster kunt u kiezen uit één van de onderstaande opties:

  • Mijn kind(eren) neemt/nemen wèl deel aan de lunchpauze op school.
    Ik betaal de vrijwillige bijdrage van € 80,- per kind.

  • Ik betaal niet de vrijwillige bijdrage van € 80,-.
    Mijn kind(eren) gaat/gaan tijdens de lunchpauze (het gehele schooljaar) naar huis en nemen geen deel aan de lunchpauze op school.


Pauzesport

Na de lunch gaan de kinderen buiten spelen. Op maandag, dinsdag en donderdag vindt tijdens het buiten spelen pauzesport plaats. Een medewerker van Welzijn E25 organiseert en voert sport- en spelactiviteiten uit met de kinderen die hieraan mee willen doen. Dus daarna weer lekker fit de groep in!