Ouderportaal

Verlof, studiedagen en vakanties

Verlof, studiedagen en vakanties

Verlof

Kinderen zijn vanaf vijf jaar leerplichtig. Dat betekent dat uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis mag blijven.
In voorkomende gevallen zult u dan buitengewoon verlof aan moeten vragen.
In de informatiegidsgids die u bij downloads op onze website kunt vinden, staan de voorwaarden voor het aanvragen van buitengewoon verlof voor uw kind. U kunt buitengewoon verlof aanvragen via de schoolapp SocialSchools.

Vakantie- en sluitingsdagen

De schoolvakanties en sluitingsdagen voor 2023-2024 staan in het overzicht:
- Un1ek