Ouderportaal

Ziekmelden

Ziekmelden

Wij verzoeken u om uw kind bij ziekte voor de hele dagopvang/peuteropvang en de BSO via het ouderportaal van Kindplanner af te melden:

U kunt dat doen door in te loggen op uw Kindplanner account of via de app en uw kind op afwezig te zetten. U kunt hierbij kiezen voor 'afwezig' of 'ziek'. De pedagogisch medewerker van uw kind ziet uw kind dan afgemeld staan op de presentielijst van Kindplanner.

*Beter melden hoeft niet; wanneer uw kind weer beter is, kan hij/zij weer komen en wordt uw kind in Kindplanner weer op aanwezig gezet.

Wanneer uw kind ziek is, meldt u dat via de schoolapp Social Schools:

De betreffende leerkracht ontvangt de ziekmelding en neemt, indien nodig, telefonisch contact met u op. Wij wensen uw kind van harte beterschap!