Ouderportaal

Profiel

Profiel

‘Als een vis in het water’


Dat is het profiel van IKC Ichthus. Het logo van de vis met daarboven de twee golfjes, geven het symbool van beschermen en veiligheid weer. De golfjes beschermen de vis, zonder deze te belemmeren in zijn beweging. Waardoor de vis zich veilig voelt om te bewegen en zo nieuwe dingen te ontdekken. 
In Integraal Kindcentrum (IKC)  Ichthus voelen kinderen zich ‘Als een vis in het water’. Pas dan kunnen kinderen zich volop ontwikkelen, voelen kinderen zich veilig om nieuwe uitdagingen aan te gaan en zijn wij ervan overtuigd dat júist dan talenten boven komen drijven.
Het pedagogisch klimaat is erop gericht dat alle kinderen binnen het Integraal Kindcentrum zich als een vis in het water voelen, kunnen groeien en zich volop kunnen ontwikkelen.