Ouderportaal

Ouderbijdrage en schoolfonds

Ouderbijdrage en schoolfonds

Van ouders vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage om activiteiten waarvoor het onderwijs geen subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Deze vrijwillige bijdrage wordt gebruikt voor de bekostiging van de excursies, de sportdag, de jaarlijkse schoolactiviteit en dergelijke. Ook de vieringen en cadeaus van de feestdagen worden van dit geld betaald.
De hoogte van deze vrijwillige bijdrage is voor komend schooljaar vastgesteld op € 110,- per kind in de groepen 1 t/m 8. Dit bedrag bestaat uit twee delen, namelijk een deel voor de tussenschoolse opvang en een deel voor de algemene ouderbijdrage. 
Daarnaast is er voor groep 8 nog een bijdrage van €60,00 voor de kampweek. 

Betaalwijze

Voor het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage kunt u gebruik maken van de betaallink die u via de mail in oktober toegestuurd krijgt. 
Als u de vrijwillge ouderbijdrage liever contant wilt voldoen, is dit ook mogelijk.

Elk jaar wordt verantwoording afgelegd aan de ouders in de IKC Raad over de besteding van de ouderbijdrage. Dit is terug te vinden in het financiële jaarverslag van de IKC Raad.