Ouderportaal

Ouderbijdrage en schoolfonds

Ouderbijdrage en schoolfonds

Vrijwillige ouderbijdrage
Het uitgangspunt van UN1EK is, dat primair onderwijs geheel door de overheid bekostigd wordt. Toch zijn er ook kosten die niet binnen deze dekking vallen. Hierbij kunt u denken aan de kosten voor excursies, projecten, Sinterklaas, Kerst, sport- en speldag, enz. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt per locatie bepaald. U kunt dit bedrag overmaken op het bankrekeningnummer van de desbetreffende locatie. Deze is terug te vinden op de website van deze locatie. Elk jaar wordt er voor alle groepen een schoolreisje georganiseerd. Over de bestemming en kosten hiervan wordt u tijdig geïnformeerd. De leerlingen worden tijdens de schoolreizen begeleid door leraren en ouders. Mocht u de vrijwillige ouderbijdrage niet willen of kunnen betalen, wordt uw kind of worden uw kinderen niet uitgesloten bij een van de activiteiten. De bijdrage is vrijwillig. Er zijn elk jaar enkele ouders die vrijwillig aanbieden de ouderbijdrage van een gezin dat het financieel niet breed heeft te betalen. Een fantastisch gebaar. Indien u hier ook een bijdrage in wilt leveren kunt u dit aangeven bij de directie van uw locatie. Voor meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage, zie: de website van de Rijksoverheid