Ouderportaal

Ouderbijdrage en schoolfonds

Ouderbijdrage en schoolfonds

Waarom vragen scholen ouders om een bijdrage?
Scholen krijgen vanuit het Rijk geld voor gebouw, personeel, lesmethodes en andere zaken 
die het mogelijk maken van onderwijs aan kinderen aangaat. Dit bedrag is net genoeg voor 
het organiseren van een school. Met subsidies van gemeente, Rijk en fondsen worden 
extra’s binnen het lesgeven mogelijk gemaakt zoals extra ondersteuning van kinderen. 
Voor schoolreisjes en excursies, feesten zoals Sinterklaas en een cadeautje daarbij, en 
andere leuke activiteiten is er vanuit het Rijk of een van de andere genoemde partijen geen 
bijdrage. Het is zelfs zo dat het verboden is voor een school om onderwijsgeld van het Rijk in 
te zetten voor dit soort activiteiten. Tussenschoolse opvang mag ook niet bekostigd worden 
vanuit deze onderwijsmiddelen. 
Zowel kinderen, wij en u hopelijk als ouders vinden het wel leuk en belangrijk om deze 
extra’s en een veilige tussenschoolse opvang voor kinderen te blijven organiseren . Daar is 
de vrijwillige ouderbijdrage voor in het leven geroepen. De bijdrages die u geeft, moeten dus 
genoeg zijn voor de activiteiten. Het is dus zo dat als minder ouders een vrijwillige bijdrage doen er activiteiten geschrapt moeten worden. 

Wie bepaalt de hoogte van de bijdrages?
De hoogte van de bijdrages wordt bepaald door de IKC-raad (medezeggenschapsraad) op 
basis van de verwachte uitgaven op de ouderraadsbegroting. De ouderraad (groep van 
vrijwillige ouders) organiseert de activiteiten samen met teamleden. Zij zorgen ervoor dat er 
niet te veel geld wordt uitgegeven en dat de uitgaven netjes verdeeld zijn over de leerjaren. 
Sommige kosten zijn in het afgelopen jaar zo toegenomen dat we daar ook de bijdrage voor 
hebben moeten verhogen. Op andere punten hebben we door bezuinigingen de prijs gelijk of zelfs lager kunnen maken.

Welke bijdrage wordt gevraagd op IKC Ichthus?
We leggen per activiteit de hoogte van de bijdrage uit. 
1. Feesten en vieringen: €20,- (lager dan afgelopen schooljaar)
2. Pleinwacht tussenschoolse opvang: €80,- (hoger dan afgelopen schooljaar, laatste 
jaar i.v.m 5-gelijke dagen model per schooljaar 2024 – 2025)
3. Schoolreis: €25,- (gelijk aan afgelopen jaar)
4. Schoolkamp groep 8: €120,- (hoger dan afgelopen jaar)
Kinderen die later instromer betalen een aangepast bedrag.

Hoe kan ik de vrijwillige ouderbijdrage voldoen?
U krijgt via de mail een betaallink vanuit Parnassys Schoolkassa waarop u zelf het bedrag in kunt vullen dat u gaat overmaken. Voor kinderen 
van groep 1 t/m 8 betreft het totaal dus €125,- per kind voor schooljaar 2023-2024. Kamp groep 8 zal op een later moment apart worden gefactureerd. 

Wat wordt er van deze bijdrages gerealiseerd?

1. Feesten en vieringen

Hiervan wordt alles (materialen, cadeaus, versiering etc.) van de volgende feesten 
betaald: Sint, Kerst, Pasen, afscheid groep 8, Kinderboekenweek en Koningsspelen. 
Techniekweken vallen hier niet onder, omdat deze kosten mogen worden gemaakt 
vanuit de onderwijsbegroting. 

2. Pleinwacht tussenschoolse opvang

Voor alle kinderen is er tijdens de tussenschoolse opvang begeleiding van 
professionals (pedagogisch medewerkers) en vrijwilligers. Omdat door kinderen de 
situatie niet als veilig genoeg werd ervaren, is er dit jaar meer personeel ingezet 
waardoor de kosten hoger zijn dan afgelopen jaar. Een klein deel van de bijdrages 
wordt besteed aan buitenspeelgoed. Dit jaar is het laatste jaar dat deze bijdrage 
wordt gevraagd omdat deze vanaf 2024-2025 met de overgang naar het 5-gelijke 
dagenmodel komt te vervallen. 

3. Schoolreis

Voor elk kind een schoolreis passend bij de leeftijdsgroep. Door de sterk gestegen 
kosten voor busvervoer zullen er geen hele verre schoolreizen meer georganiseerd 
kunnen worden. 

4. Schoolkamp groep 8

Deze bijdrage geldt alleen voor de kinderen in groep 8. Zij gaan hier een week van 
op kamp in een kamphuis onder begeleiding van leerkrachten en ouders. Alles 
binnen deze week is inbegrepen. Dus vervoer, eten/drinken, overnachting en activiteiten.

Wat nu als ik wil betalen, maar dit niet kan?
Wij kunnen niet in iemands portemonnee kijken. Achter elke situatie zit een verhaal en het 
is aan u wat u hierin wilt delen. Als u wilt bijdragen en de bijdrage niet zo over kunt maken, 
kunt u dit aangeven bij de directie. Er kunnen dan persoonlijke afspraken worden gemaakt. 
Hiervan worden andere ouders, kinderen of medezeggenschapsraad nooit over geïnformeerd. Dit blijft dus anoniem.